Trwa sprawdzenie natężenia ruchu i nośności dróg w mieście

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie realizuje zadanie w ramach, którego sprawdzane jest natężenie i parametry nośności dróg pozostających w zarządzie miejskim. Badanie obejmuje ulice o kategoriach dróg: krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach administracyjnych Częstochowy. Do poznania części parametrów konieczne jest użycie maszyny o ciekawie brzmiącej nazwie „ugięciomierz dynamiczny”, dzięki niemu poznamy wartości określające nośność poszczególnych arterii. Badane będzie też natężenie ruchu. W związku z powyższym do 10.12.2023r. w przestrzeni miejskiej, w granicach pasów drogowych funkcjonować będzie 125 kamer rejestrujących natężenie ruchu. Urządzenia nie dokonują żadnych innych pomiarów, w tym nie rejestrują prędkości, ani nie spełniają żadnych dodatkowych funkcji. Kamery w niektórych miejscach znajdują się na średnich wysokościach, dlatego prosimy o to by nie ingerować w ich pracę, obraz ani zasilanie, bowiem parametry, które uzyskamy dzięki ich pracy będą wykorzystane z korzyścią dla całego układu drogowego w naszym mieście na przyszłość. Badania wykonuje firma SCANLASER-PRACOWNIA BADAŃ I TECHNIK POMIAROWYCH SP. Z O. O. z Tarnowa wyłoniona w postępowaniu przetargowym. W tym samym czasie będzie jeździł samochód z przyczepą pomiarową, który będzie prowadził badania nośności metodą FWD.

Wróć do początku strony