Zaawansowane prace na kolejnych, drogowych inwestycjach lokalnych w Częstochowie

Dobiegają końca prace na budowie odwodnienia ul. Traugutta wraz z jej gruntowną przebudową i budowie nowej ul. Mehoffera w Częstochowie. Oddanie do użytku obu zadań nastąpi jeszcze tej jesieni. Rozbudowa ul. Jesiennej do ul. Bór wraz z przebudową istniejącego śladu Jesiennej postępuje zaś w dobrym tempie i termin zakończenia prac wiosną przyszłego roku wydaje się być niezagrożony. Łączny koszt tych trzech przedsięwzięć budowlanych to ponad 28 mln zł. Dzięki realizacji wspomnianych inwestycji poprawiony zostanie układ drogowy każdej z dzielnic, w których realizowane są prace, tym samy znacznie poprawi się komfort podróżowania i życia w tych rejonach Częstochowy. Promień oddziaływania wymienionych inwestycji obejmuje dzielnice: Północ, Tysiąclecie, Kiedrzyn, Stradom, Wrzosowiak i Ostatni Grosz. Poniżej przypomnienie ważnych szczegółów dotyczących inwestycji.

Traugutta

Inwestycja realizowana w latach 2021-2022

Koszt inwestycji: 8.777.777,77 PLN

Dofinansowanie w ramach środków Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska

3.533.991  PLN

Zakres robót:

 • budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami;
 • budowa zbiornika chłonno - odparowującego;
 • budowa drogi gminnej;
 • budowa zjazdów;
 • budowa chodnika;
 • budowa skrzyżowań z ulicami przyległymi;
 • przebudowa wodociągu;
 • budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami;
 • przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej;
 • przebudowa sieci gazowej wraz z przyłączami;
 • budowa oświetlenia ulicznego - zakres MZD;
 • przebudowa oświetlenia ulicznego - zakres TAURON S.A.;
 • przebudowa sieci i przyłączy elektroenergetycznych;
 • przebudowa sieci teletechnicznych;
 • nasadzenia drzew;
 • założenie trawników

Rozbudowa ul. Józefa Mehoffera na odcinku  od ul. Piastowskiej do ul. Daniela Chodowieckiego

Inwestycja realizowana w 2022 roku

Koszt: 1.832.949,11 PLN

Zakres robót:

 • wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni o przekroju 1x2 i szerokości 5,50m;
 • wykonanie chodnika;
 • wykonanie zjazdów indywidualnych
 • budowa sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej kanalizacji; 
 • przebudowa zjazdów indywidualnych na działki sąsiadujące z drogą;
 • wykonanie progu zwalniającego
 • przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia;
 • przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych
 • budowa kanału technologicznego;
 • rozbiórka i budowa ogrodzeń;
 • wykonanie robót wykończeniowych w tym humusowanie i obsianie trawą pasów zieleni;

Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Marszałka  Edwarda  Rydza-Śmigłego do Alei 11 Listopada oraz budowa łącznika drogowego ul. Jesiennej i ul. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego z ul. Bór

Inwestycja realizowana w latach 2021-2023

Koszt: 17.490.266,65 PLN

Dofinansowanie w ramach środków Funduszu Rozwoju Dróg: 4.423.884,90  PLN

Zakres robót:

Branża  drogowa:

 • budowa jezdni, budowa ciągu pieszo – rowerowego i ciągu pieszego,
 • przebudowa skrzyżowań i zjazdów do posesji,
 • budowa zatok autobusowych,
 • montaż wiat przystankowych;
 • nasadzenia zieleni w pasie drogowym (nasadzenia i przesadzanie drzew i krzewów)

Branża sanitarna:

 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa kanalizacji sanitarnej,
 • przebudowa sieci wodociągowej,
 • przebudowa sieci gazowej,

Branża elektroenergetyczna:

 • przebudowa sieci elektroenergetycznej,
 • demontaż istniejącego oraz budowa nowego oświetlenia pasa  drogowego i budowa kanału technologicznego
Wróć do początku strony