Fundusze Europejskie - Projekt Regionalny

Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie

Beneficjent projektu: Gmina Miasto Częstochowa

Informacje ogólne:

W dniu 6 grudnia 2016 r. w Warszawie, w Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Projekt jest dofinansowany z Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: IV Infrastruktura drogowa dla miast Działanie: 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących
w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu.

Przedmiot projektu:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa 5,47 km odcinka DK-1 z dostosowaniem
do nośności 115 kn/oś wraz z przebudową głównych skrzyżowań, przebudową kładek dla pieszych, budową brakującej i przebudową istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej w niezbędnym zakresie. Ponadto projekt obejmie: budowę ścieżek rowerowych, chodników, elementów ITS, BRD. Wśród głównych robót budowlanych wyróżniono następujące grupy:

  1. Część drogowa (w tym m.in. organizacja ruchu, budowa ekranów akustycznych), zieleń.
  2. Oświetlenie, Kanał technologiczny.
  3. Zabezpieczenie (gazociągu, wodociągu, sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, ciepłowniczej).

Cel projektu  to usunięcie niedoborów w przepustowości na DK-1, zwiększenie dostępności terenów położonych w obszarze miejskim (dostępności miasta), zmniejszenie uciążliwości związanych z nadmiernym ruchem drogowym, poprawa bezpieczeństwo             w ruchu drogowym.

Na całość kosztów związanych z realizacją projektu składają się poza pracami projektowymi i budowlanymi, nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu), promocja projektu, wykupy gruntów.

Planowany całkowity koszt inwestycji  to 298 639 869,85 zł, wysokość dofinansowania wynosi 151 741 041,92 zł.

Wróć do początku strony