Fundusze Europejskie - Projekt Regionalny

Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy

Informacje ogólne:

Beneficjent projektu: Gmina Miasto Częstochowa.

Źródło finansowania:

Gmina Miasto Częstochowa uzyskała  dofinansowanie projektu pn. „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy” w ramach konkursu do działania 4.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W dniu 30 listopada 2017 r. podpisano umowę  o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu wyniosła 76 196 775,32 zł, a uzyskane dofinansowanie 27 999 621,16 zł.

Przedmiot projektu:

W ramach inwestycji powstały 3 zintegrowane węzły przesiadkowe umożliwiające integrację wszystkich dostępnych w mieście środków transportu zbiorowego
z transportem indywidualnym. W ramach każdego z węzłów zbudowano infrastrukturę na potrzeby sprawnego funkcjonowania każdego z nich, powstały m.in. parkingi: park&ride oraz bike&ride. Węzły połączono systemem ścieżek rowerowych. Celem podniesienia efektywności komunikacji publicznej węzły przesiadkowe oraz wybrane przystanki na terenie miasta zostały objęte Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Wróć do początku strony