Wstrzymanie wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że ze względu na panujące warunki pogodowe wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń metodą wykopu otwartego w jezdniach, chodnikach, ścieżkach rowerowych oraz poboczach w odległości mniejszej niż 1,5 m od zewnętrznej krawędzi jezdni nieograniczonej krawężnikiem zostaje wstrzymane od dnia 02.01.2024r. do odwołania.

Powyższe wynika z braku możliwości prawidłowego zagęszczenia gruntu oraz odtworzenia nawierzchni do stanu poprzedniego.
Jednocześnie informujemy, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach wydanie zezwolenia na wykonanie robót w nawierzchniach utwardzonych będzie rozpatrywane indywidualnie, w zależności od wagi sprawy oraz występujących warunków atmosferycznych.
Wprowadzone ograniczenie nie obowiązuje w przypadku kontynuacji robót prowadzonych na podstawie wydanej decyzji administracyjnej.

Wróć do początku strony